Удължаване срока на процедурата за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ