Приветствие от Кмета на Община Николаево по случай Деня на народните будители

Приветствие от Кмета на Община Николаево по случай Деня на народните будители image

Уважаеми учители, културни и читалищни дейци, скъпи съграждани,

          Поздравявам ви с деня на народните будители 1-ви ноември -  най-чистият празник на българския дух!  
  На днешния ден честваме делото на българските просветители, книжовници и революционери, на културните дейци и личности със съществен принос за възхода и развитието на народа и родината ни.
          Днешният празник е здраво  свързан с народната признателност, с историческата памет, с националното ни самочувствие и съзнание.
      Искрата от миналото днес ни е по-нужна от всякога, за да запалим огъня на настоящето като вземем сили от нашето преди за нелекия път към нашето утре.
      Вярвам, че в умовете и сърцата на повечето от нас трепти една силна и честна България, че както в празника ни, така и в делника ни има място за деятелност и съзидание, за себеотдаване и любов към ближния, за родолюбие и просвещение, които имат своето съвременно измерение. Важно е само да имаме сетива, за да улавяме и трайно да задържаме в паметта си всеки човек, дело и жест на будителство днес.
     В днешния ден си спомняме и се прекланяме пред Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Никола Вапцаров, Иван Вазов, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола Бобев, Стефан Антонов, Иван Богоров, Нешо Бончев, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и много, много други наши български будители и възрожденци, но нека заедно с това бъдем признателни и на всички онези, които ни учат и вдъхновяват тук и сега, за да съберем в един урок по родолюбие миналото с настоящето и този урок да ни изпълни с вяра за бъдещето! БЛАГОДАРИМ ВИ!

Честит празник!

НИКОЛАЙ КЪНЕВ
Кмет на Община Николаево