ПРИЗИВ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРОТОАРИТЕ В ГР. НИКОЛАЕВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас. „Чистотата е мерило за културата на човека“, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на нашия град.

Съгласно чл.26, чл.27 и чл.28 от Наредба №1 на Общински съвет – Николаево за опазване на обществения ред, поддържането в приветлив и естетичен вид на имотите и прилежащите към тях територии /включително тротоарните  и уличните платна/ е задължение на собствениците на имоти, на живеещите в сгради в режим на етажна собственост и на ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, фирми, заведения, магазини, складове, гаражи и други.

         За целта е необходимо всеки гражданин да почисти тротоара пред дома си от всякакъв вид отпадъци.

В кофите за смет и контейнерите могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци.

Тревата  да се събира на купчинки на уличното платноя, които ще бъдат почистени с трактора на общината до 20.05.2022 г.

Надяваме се, че нашия призив за чист и приветлив град ще стигне до всеки дом, а системното почистване и поддържане на хигиената ще стане задължение за всеки от нас.

        

 

НИКОЛАЙ  КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево