Призив от Кмета на Община Николаево

Призив от Кмета на Община Николаево image

Уважаеми съграждани, 

Позволявам си да отправя апел към вас за по-голяма лична отговорност относно предотвратяване на опасността от пожари и недопускането на такива пагубни събития. Високите температури в съчетание с човешка небрежност и вятъра са основни причини за разразилите се пожари в страната през последните дни.

Напомням на земеделските стопани, и не само на тях, че паленето на огън в житните ниви, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци са забранени! Запаленият в сухи треви и стърнища огън може лесно да обхване намиращи се в съседство насаждения, сгради и постройки, както и горски фонд.

  В случай, че станете свидетел на възникнал пожар, моля първо сигнализирайте на телефон 112.

 

Николай Кънев - Кмет на Община Николаево