Проект за изменение на Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане

Общинска администрация Николаево уведомява гражданите на общината и всички заинтересовани лица, че в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на Наредба № 2 за упраление на отпадъците на територията на Община Николаево за обществена обсъждане.

Подробности - в раздел "Общински съвет", подраздел "Проекти на нормативни актове"