Протокол за извършен подбор по документи на кандидати за длъжност \" Управител/социален работник \" на ЦСРИ гр. Николаево