Протокол за категоризация на туристически обект - къща за гости "Мелницата"

На вниманието на заинтересованите лица