Проведена дезинфекция на улици, паркове и други открити площи срещу COVID-19 - 27.04.2020 г.

На 27.04.2020 г. на територията на община Николаево бе извършена дезинфекция на улици, паркове и други открити пространства срещу COVID-19.