Първи обучения по CAF

Първи обучения по CAF image

В периода 18-25 юни 2021 г. в гр. София се проведоха първите обучения на служители от Община Николаево за внедряването на CAF в Общината: 

1/ обучение 2019-CAF-М "Моделът CAF и ползите от негото прилагане в българската администрация" - еднодневно общо обучение на двама висши държавни служители с лектор Мими Йотова - мениджър обучение към CAF ресурсен център, и 2/ обучение 2019-CAF-1 "Управление на качеството и внедряване на CAF: Подобряване на управлението на публичните организации чрез европейския модел CAF" - двудневно обучение на петима служители, които след това да сформират групата по самооценка в общината, с лектор Пенка Йорданова - обучител към ИПА.

Наученото ще бъде приложено в периода на самооценка и ще спомогне за понататъшното усъвършестване в работата на Община Николаево.


СТРЕМИМ СЕ КЪМ СЪВЪРШЕСТВО!