Раздаване на кофи за смет на граждани

Раздаване на кофи за смет на граждани image

Общинска администрация уведомява, че от 2-ри юни 2021 г. започва раздаване на кофи за смет на гражданите, подали заявление до Кмета на Общината и одобрени за получаването. Гражданите, които ще получат кофи за смет, следва да са с платени данъчни задължения към Община Николаево и платена такса смет до 2021 година включително.


Отговорни служители:  1/ Анелия Георгиева - ст. експерт "Общинска собственост и ИД" и

                                        2/ Нели Георгиева - изпълнител "Домакин и архив".