Разширено заседание на УС и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" се проведе в село Елхово

Разширено заседание на УС  и работна среща на кметовете от  РАО "Тракия" се проведе в село Елхово image

Кметът Константин Костов представи  приоритетите на община Николаево  за развитие на разширено заседание на Управителния съвет (УС) и работна среща на кметовете от РАО “Тракия”. Форумът се проведе в село Елхово-община Николаево, където представителите на местните власти от Централна и Югоизточна България обсъдиха актуални теми за общините, които ръководят.

Сред дискутираните въпроси за местните власти бe наближаващият срок (2025 година ) за определяне на такса смет по новата методика според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка, както е в момента. Всеобщо бе мнението, че с новия начин на изчисляване значително ще нарасне необходимото дофинансиране от общините за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Засегнат бе въпросът и за липсата на разяснителни кампании по темата сред населението.

Срещата започна с представяне на общините Николаево и Гурково, които наскоро подновиха членството си в Асоциацията. Кметовете Константин Костов и Кънчо Папазов разказаха за социално-икономическото развитие на общините, които представляват, за историята, културата и традициите, както и за проектите, които се реализират в момента и бъдещите намерения.