Вписване в избирателния списък по настоящ адрес и гласуване по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес и гласуване по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. image

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление по образец (Приложение № 13-МИ от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1952-МИ / 2023 г. на ЦИК) до кмета на Община Николаево. 

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г. 

Заявленията се подават до 14 октомври 2023 г., по настоящия адрес на избирателя.