Разяснителна кампания на ЦИК за предстоящите избори на 26 май 2019 г.

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Линк към видеоклиповете е публикуван на сайта на Община Николаево, банер "Избори за ЕП 2019", раздел "Центрана избирателна комисия" - откъдето клиповете могат да бъдат гледани от всички заинтересовани лица, както и тук: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video