Регистър на декларациите за несъвместимост - ОбС - 2023