Ремонт на водопровод и реконструкция на улици предстоят в село Елхово в община Николаево

Ремонт на водопровод и реконструкция на улици предстоят в село Елхово в община Николаево image

За ремонта на две улици и рехабилитация на водопровод в село Елхово разговаряха кметовете на община Николаево Константин Костов и на населеното място – Красимир Малов. „Тече процедура за избор на изпълнител на строително ремонтните дейности по изграждането на част от вътрешната водопроводна мрежа. Рехабилитацията ще се извърши на етапи, като първият - касае 453,15 метра и финансирането е осигурено от държавния бюджет“, каза кметът Костов на среща с жители.

Костов и Малов коментираха предстоящото разваляне и възстановяване на  уличната и тротоарната настилка, планираните изкопни работи,  полагането на тръбите, изграждането на сградни водопроводни отклонения, оборудването на шахти, извозването на отпадъци и всички останали дейности, които трябва да приключат до края на м. септември.

До тогава трябва да е започнала и реконструкцията на две улици в селото - ул. „Зора“ от о.т.12 до о.т.13, с дължина на ремонтирания участък 120 м и втората улица е от общински път SZR 1023 до о.т. 16 по ул. „Росица“ и ул. „Зора“ с дължина на ремонтирания участък 356,43 м. Ремонтът ще се извърши за над 500 000 лева и ще изведе специализираните земеделски  машини от влизане в централната част на Елхово. Строителните работи по полагане на пътна настилка ще са част от обща рехабилитация на улици в община Николаево, в т.ч. и улици в селата Нова махала и Едрево, за които тече процедура по избор на изпълнител. Кметовете се срещнаха с директора на НУ „Братя Жекови“ Калина Донева, за да обсъдят необходимостта от  ремонтните дейности в училищната сграда.