Комисията за статут на крепостта „Асара“ заседава в Община Николаево

Комисията за статут на крепостта „Асара“ заседава в Община Николаево image

 В Община Николаево  се проведе първото работно заседание на Междуведомствената комисия за изготвяне предложение за предоставяне на статут и режими за опазване на  късноантичната и средновековна крепост „Асара“, която се намира над гр. Николаево. Още в началото на заседанието кметът Константин Костов подчерта изключителното значение на статута както за града, така и за района. „Това ще е в основата да търсим сериозен финансов ресурс за опазването на културното наследство, неговото социализиране и представяне в бъдещ туристически обект“ –  каза кметът, пожелавайки успешна работа на Комисията, сформирана със заповед на заместник-министъра на културата Амелия Гешева.

 

Председателят й  д-р Николай Русев – археолог и гл. експерт от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН),  посочи задачите, реда  и начина, по който трябва да ги изпълнят. В състава на Комисията са представители на министерствата на културата, земеделието, околната среда и водите, Областна администрация, НИНКН, БАН, Регионален исторически музей - Стара Загора, ВиК,  Община Николаево, археолози и геодезисти.

            За историята на краеведските изследвания и теренните проучвания разказа археологът ас. Пламен Дойчев  от филиала на Националния археологичен институт с музей при БАН във Велико Търново, който през последните години е научен ръководител на археологически проучвания по крепостта.

 

„За първи път за нея споменават братята Карел и Хермингелд Шкорпил през 1885 г. Основателят на новозагорския музей Никола Койчев описва първата  подробна информация за обекта, че  в най-източния край на възвишението Дебелец – с масивна фортификационна архитектура, той е забелязал, че е строено допълнително укрепление, а в най-източната част  –  църква. Някога местният учител Йовчо Манджуров намира следи от укреплението и твърди, че след Освобождението стените са се виждали от Николаево, стърчали са поне 2-3 метра над земята. Първите археолози, които започват да работят по крепостта, са Стефан Лисицов и Оленка Миланова през далечната 1984 г., съобщи Дойчев интересни подробности за  дейностите и находките през различните периоди, както и хипотези за крепостта.

 

     Членовете на Комисията обходиха терена на крепостта и видяха последните разкрития от 2022 г. Предстои да бъдат изготвени: предложение за предоставяне на статут, режими за териториален обхват в граници и охранителна зона и предписания за опазване на крепостта „Асара“.  Протоколът, съдържащ решения, ще бъде предоставен на Специализиран експертен съвет към министъра на културата.