Събитие на МКБППМН - награди от проведен конкурс "Никулден и Коледа"

Събитие на МКБППМН - награди от проведен конкурс "Никулден и Коледа" image

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) - община Николаево, награди с грамоти и подаръци възпитаниците на Детска градина "Снежанка" - гр. Николаево, и филиалите й в селата Едрево, Елхово и Нова махала, по повод проведения на 06.12.2022 г. конкурс "Никулден и Коледа".

За красивите апликации, картички и рисунки, децата получиха книжки, пособия за рисуване и играчки от Заместник-кмета и председател на комисията - г-н Стайко Петков, и от Секретаря на комисията - г-жа Любка Балканска.


Снимки от събитието - 22.12.2022 г.:


МКБППМН