Семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация"

Семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация" image

На 09.06.2023 г., по повод 25 годишнината на Община Николаево, Общинска администрация организира и проведе обучение/семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация" с гост-лектор Мими Йотова - експерт по европейска интеграция и право на ЕС, експерт по публична администрация, ръководител на ресурсния център по САF и национален САF кореспондент.
Разискваха се темите за европейските институции и европейското законодателство, както и запознаване с Общата рамка за оценка (CAF).


На събитието присъстваха:
Почетните граждани на Николаево - г-н Вълчо Вълчев и г-жа Катя  Генчева, Председателите на Общински съвети Николаево и Гурково, Кметът на кметство Нова махала, Общински съветници от ОбС Николаево, Секретарите на общините Гурково, Казанлък, Раднево и Чавдар,  служители на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора и началника на ОСЗ Мъглиж,  служители от Община Мъглиж, представители на народните читалища в Община Николаево, учители и педагогически персонал от училищата и детската градина в община Николаево, свещеникът, обслужващ православните храмове на територията на Община Николаево, Заместник-кметовете на Община Николаево и служители от Общинска администрация Николаево, граждани от общината.

С благодарност към всички тях, че отделиха време и уважиха събитието ни.

Като комплимент към участниците, всеки получи ръчно изработена медена бисквитка с герба на община Николаево и логото "25 години Община Николаево".

Получените отзиви за събитието са много добри - лекциите са били изключително полезни и интересни за участниците.

Организирахме и проведохме едно прекрасно интелектуално събитие с голяма практическа насоченост. С огромна благодарност към лектора за отлично свършената работа. За нас беше чест и удоволствие!

По повод годишнината Общинска администрация разкри книга за поздравления, пожелания и мнения, която бе отворена на събитието и част от гостите писаха в нея. С благодарност към тях. 

От Общинска администрация Николаево


Снимки от събитието: