Случаите на болни от COVID-19 в община Николаево нарастват

Случаите на болни от COVID-19 в община Николаево нарастват image

По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата активните случай в общината на болни от COVID-19 са 8. Затова напомняме за пореден път на гражданите в Община Николаево задължително

- да носят маски на открито и закрито,

- да спазват дистанция от поне 1,5 м.,

- да избягват събирания и струпвания на много хора на едно място,

- да ползват дезинфектанти за ръце.

Пазете здравето си и здравето на вашите близки. Бъдете отговорни и спазвайте противоепидемичните мерки, дадени от МЗ.