Случаите на болни от COVID-19 в община Николаево се увеличават

Случаите на болни от COVID-19 в община Николаево се увеличават image

По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата, 16.03.2021 г., активните случай в общината на болни от COVID-19 са 16. Затова напомняме за пореден път на гражданите в Община Николаево задължително

- да носят маски на открито и закрито,

- да спазват дистанция от поне 1,5 м.,

- да избягват събирания и струпвания на много хора на едно място,

- да ползват дезинфектанти за ръце.

Предвид ситуацията, община Николаево препоръчва при възможност да се ползват електронните канали за комуникация. Освен това всички административни услуги на Община Николаево се предоставят и по електронен път. Повече информация може да намерите в раздел "Администрация", подраздел "Административно обслужване и услуги" като влезете в услугата, която ви интересува и последвате линка най-долу в описанието. 

Пазете здравето си и здравето на вашите близки. Бъдете отговорни и спазвайте противоепидемичните мерки, дадени от МЗ.