Съобщение на ТП на НОИ - Стара Загора относно обслужване на безработни лица в изнесени работни места

Съобщение

Националния осигурителен институт, ТП - Стара Загора, уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната и усложнената епидемична обстановка, служителите на ТП на НОИ - Стара Загора няма да обслужват изнесените работни места на сектор "Краткосрочни плащания" по предварително обявения график. Обслужването ще бъде възобновено след отпадане на ограниченията.