Заповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването - относно COVID-19