Съобщение от МВР във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. от МВР е създадена организация за осигуряване на възможност на лицата, които не притежават валидни документи (лична карта или личен (зелен) паспорт) да участват в изборите. В тази връзка като приложение към настоящото публикуваме съобщение от МВР и приложенията към него.