Списъци проект \"Помош в дома\"

Списък на лицата, одобрени да започнат работа по проект „ПОМОЩ В ДОМА”

Николаево:

1. Сийка Колева Славова
2. Стойка Атанасова Пеева
3. Марийка Славова Петкова
4. Илия Дончев Николов
5. Еленка Атанасова Иванова
6. Ваня Стоянова Митева
7. Деяна Златева Колева
8. Емилия Кирилова Янкова

с.Едрево:

1. Дойчин Стоев Дойчинов
2. Зюмбюла Колева Хаджиева

с.Нова Махала:

1. Живка Миткова Иванова
2. Добринка Боева Добрева

Списък на лицата, които ще бъдат резерви по проект „ПОМОЩ В ДОМА”

Николаево:

1. Юлия Ярославова Симеонова
2. Лиляна Иванова Курбанова
3. Елена Василева Ангелова
4. Алиме Азис Смаил
5. Пенка Колева Вълчева
6. Златка Петкова Грозева
7. Ганка Кънчева Митева
8. Христина Асенова Иванова
9. Анка Илиева Банкова
10. Манушка Георгиева Иванова

с.Нова Махала:

1. Гюлче Смаилова Ашимова
2. Илка Данчева Иванова
3. Стоянка Миткова Иванова
4. Надежда Стефанова Михайлова
5. Силвия Ангелова Михайлова
6. Анета Стоянова Асенова
7. Иван Георгиев Иванов
8. Боян Ицков Хаджиев

с.Едрево:

1. Пейчо Пенчев Кисьов
2. Петър Иванов Аладжов
3. Даниела Иванова Янкова
4. Анка Христова Щерева

Списък на лицата, които ще преминат обучение по проект „ПОМОЩ В ДОМА”

1. Сийка Колева Славова
2. Стойка Атанасова Пеева
3. Марийка Славова Петкова
4. Илия Дончев Николов
5. Еленка Атанасова Иванова
6. Ваня Стоянова Митева
7. Зюмбюла Колева Хаджиева
8.  Живка Миткова Иванова
9. Добринка Боева Добрева
10. Юлия Ярославова Симеонова
11. Елена Василева Ангелова
12. Алиме Азис Смаил
13. Пенка Колева Вълчева
14. Златка Петкова Грозева
15. Ганка Кънчева Митева
16. Христина Асенова Иванова
17. Анка Илиева Банкова
18. Манушка Георгиева Иванова
19. Гюлче Смаилова Ашимова
20. Илка Данчева Иванова
21. Надежда Стефанова Михайлова
22. Силвия Ангелова Михайлова
23. Анета Стоянова Асенова
24. Иван Георгиев Иванов
25. Боян Ицков Хаджиев
26. Пейчо Пенчев Кисьов
27. Петър Иванов Аладжов
28. Даниела Иванова Янкова
29. Анка Христова Щерева