Списък на одобрените кандидати за длъжност „домашен помощник“ в община Николаево по проект „Патронажна грижа в община Николаево“

Списък на одобрените кандидати за длъжност „домашен помощник“ в община Николаево по проект „Патронажна грижа в община Николаево“ image

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

 

Три имена

Населено място

1.       

Анка Дякова Югова

с.Нова Махала

2.       

Дойчин Стоев Дойчинов

с.Едрево

3.       

Донка Иванова Лазарова

с.Елхово

4.       

Мария Петрова Колева

гр.Николаево

5.       

Маргарита Илиева Иванова

гр.Николаево