Мерките срещу COVID-19 в Община Николаево удължени до 15.07.2020


Съгласно Заповед № РД-01-172 / 26.06.2020 г. на Кмета на Община Николаево, въведените със Заповеди №№ РД-01-164 / 17.06.2020 г. РД-01-166 / 23.06.2020 г. и РД-01-167 / 23.06.2020 г. мерки срещу COVID-19 в Община Николаево се удължават до 15.07.2020 г.

С целия текст на заповедта може да се запознаете в прикаченя файл, както и в банер "COVID-19", раздел "Заповеди на кмета на община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Николаево"

Файлове за изтегляне