Списък на заличените лица от избирателните списъци във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

                                             на 21 ноември 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНГЕЛИНА                      АНДРЕЕВА                      МИТЕВА

                      ВЕСЕЛИНА                      СТОЙЧЕВА                      ДИМИТРОВА

                      ДАНИЕЛ                        ТЕНЕВ                         ТЕНЕВ

                      ЗЛАТИ                         МИНЧЕВ                        ГЪРДЕВ

                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ЧЕРГЕЛАНОВ

                      МАРИАНА                       КРЪСТЕВА                      КРЪСТЕВА

                      МАРИЙКА                       РУСЕВА                        КОЛЕВА

                      МАРИЯ                         ХРИСТОВА                      АНГЕЛОВА-ЗЛАТЕВА

                      МАРИЯН                        ЦАНЕВ                         МИТЕВ

                      МАРИЯНА                       ГРИГОРОВА                     КОЛЕВА

                      ПЕТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     БЕЛЧЕВА

                      СВЕТОСЛАВ                     РАХИМ                         СУЛТАНИ

                      СЛАВИ                         ПЕТРОВ                        СЛАВОВ

                      СТЕФАН                        ВЕСЕЛИНОВ                     ВИДОЛОВ

                      СТОЯН                         ПЕТКОВ                        МИРЕВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

                                             на 21 ноември 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      ИЛИЕВ

                      БИЛЯНА                        ДЕНЧЕВА                       ТОДОРОВА

                      ВЕЛИНА                        ИВАНОВА                       ДОБРЕВА

                      ВИКТОР                        КОСЕВ                         ХРИСТОВ

                      ГЕНЧО                         БЕЛЧЕВ                        СИМЕОНОВ

                      ДЕНКА                         ЦАНЕВА                        ГЕОРГИЕВА

                      ИЛИАНА                        МИЛЕНОВА                      КУЛЕВА

                      ЛЮЦКАН                        ПЕТКОВ                        ЛЮЦКАНОВ

                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДОБРЕВА

                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КЪНЕВА

                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ПЕТРОВ

                      СИМЕОН                        ГЕНЧЕВ                        СИМЕОНОВ

                      СТАНЧО                        КОЛЕВ                         КОЛЕВ

                      СТИЛИЯН                       ГАНЧЕВ                        ДИМИТРОВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

                                             на 21 ноември 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ

                      ДОБРИНКА                      ИЛИЕВА                        ЖИВКОВА

                      ИЛИЯ                          МАРИЕВ                        ИЛИЕВ

                      МИНЧО                         ЮЛИЯНОВ                       КИРЕВ

                      СТЕФАН                        КОЛЕВ                         БОЯНОВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

                                             на 21 ноември 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 005                            кметство ...........     населено място С.НОВА МАХАЛА


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      НАТАЛИЯ                       ИВАНОВА                       МАРТИНОВА

                      СТЕФАН                        ИЦКОВ                         МИХАЙЛОВ

                      ЯНА                           ПЕТКОВА                       КАНАЗИРСКА-ПЕТКОВА                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

                                             на 21 ноември 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 006                            кметство ...........     населено място С.ЕДРЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛБЕНА                        ИЛИЕВА                        ГАНЧЕВА

                      АСАН                          КАМБЕР                        АСАН

                      КРАСИМИР                      СТЕФАНОВ                      ХАДЖИЕВ

                      СИМЕОН                        КРАСИМИРОВ                    СИМЕОНОВ