Текущо изпълнение на Плана за подобрение на Общинска администрация при Община Николаево за периода 2022-2023 г., към 01.08.2022 г.

Текущо изпълнение на Плана за подобрение на Общинска администрация при Община Николаево за периода 2022-2023 г., към 01.08.2022 г. image

Общинска администрация към Община Николаево е горда да съобщи на всички заинтересовани страни, че към 01.08.2022 г. са изпълнени 20 мерки за подобрение, от общо 37-те, включени в Плана за подорение на Общинска администрация при Община Николаево за периода 2022-2023 г.  Това представлява 54 % изпълнение на Плана:

                    изпълнени са всичките 11 „бързи победи“

и

                    9 от стратегическите мерки – шест от Приоритетна област 1 „Стратегия и планиране“, една от Приоритетна област 2 „Административно обслужване и партньорства (измерване удовлетвореността на заинтересованите страни и гражданите)“ и две от Приоритетна област 4 „Управление на информация, знания и технологии“.


Остават за изпълнение още 17 стратегически мерки, като в голямата си част работата по изпълнението на същите е започната и върви по план. За изпълнението на отделните мерки са представени доклади и протоколи на отговорните лица.


С мерките от Плана за подобрение, изпълнени до тук, се стараем да създадем едно по-отговорно поведение и отношение на служителите в администрацията, да ангажираме обществеността с това да обръща внимание на начина, по който работим и да дава мнението си за него. Получените препоръки за нас от нашите партньори, изразени в референтните писма и анкетните карти, ще ни послужат в пътя към усъвършенстване, който сме поели. Предстоят ни още много задачи, които трябва да изпълним по заложените стратегически мерки в Плана и се надяваме на финала Община Николаево да бъде една много по-добра, по-работеща, по-отговорна, по-компетентна и уважавана администрация.


                                                Стремим се към съвършенство!