Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Николаево

Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Николаево image

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО”

 

Община Николаево обявява прием на документи от кандидат-потребители за услуга  „Топъл обяд“  по проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от  COVID-19 в община Николаево“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 04 януари 2021 г. до 27 април 2021 г.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 363 лв (до 31.12.2020 г.) и 369 лв (от 01.01.2021 г.), хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредната епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители ще продължи през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след обявения период и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа през периода 14.12.2020 г.  до  18.12.2020 г. включително.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ - Гурково.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от Център за административно обслужване на Община Николаево  или в кметството на съответното населено място.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0882943909  или в кметствата.

 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

1.     Заявление-декларация

2.     Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация