Удължаване на мерките срещу COVID-19 до 31.07.2020 г.

Удължаване на мерките срещу COVID-19 до 31.07.2020 г. image

Във връзка със Заповед № РД-01-403 / 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание заповед № РД-01-190 / 16.07.2020 г. на Кмета на Община Николаево, на територията на общината мерките за борба с COVID-19 остават в сила до 31.07.2020 г.