УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01  „3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“ image

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01

„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

 

На 22 юни 2022 г. бе подписан анекс към договор BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“  между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

 

1.      Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 09.09.2022 г.

 

2.      Общата стойност на проекта става  447 793,50  лв.

 

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ е част от целенасочената социална политика, която Община Николаево развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Николаево, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.