Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, утвърдени от министъра на здравеопазването

Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, утвърдени от министъра на здравеопазването image

На вниманието на всички избиратели и членове на СИК и ПСИК на територията на Община Николаево.

В изпълнение на разпоредбите от Решение № 684 / 23.09.2021 г. на Министерскси съвет, на 06.10.2021 г. министъра на здравеопазването одобрява "Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19", които може да изтеглите от прикачения файл.