УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА С.НОВА МАХАЛА, ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА Е ГОДНА ЗА УПОТРЕБА.

-Да не се консумират хранителни продукти от фризери и хладилници, залети от наводнението.


-Да не се консумират консервирани храни от буркани, залети от наводнението.


-Да не се консумират храни със съмнителен вид.


-Да не се използва водата от местните кладенци и местни обществени чешми за пиене, готвене и хигиенни нужди.


-Съдовете и прибори за хранене, замърсени от наводнението, преди да се използват, да се дезинфекцират с хлорен препарат /тризон или белина / или изваряват поне 30мин.


-Поддържане на лична и обществена хигиена.


-При възникване на оплаквания от стомашно-чревни разстройства, гадене и повръщане да се търси лекарска помощ.

 

        КОСЬО КОСЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО