В община Николаево стартира нов проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево"

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.04.2020 г. в община Николаево стартира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ на Агенция за социално подпомагане.

Програмата включва приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в рамките на 33 работни дни в подкрепа на уязвими граждани, които не са в състояние сами да си осигурят прехраната в условията на обявената на 13.03.2020 г. извънредна ситуация, породена от разпространението на заболяването COVID-19. Като съпътстваща подкрепа за потребителите ще се извършва и услуга по закупуване на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост с техни средства.

Проектът обхваща 80 потребители в цялата община от следните целеви групи:

  1. Лица, които, поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване, не могат да осигурят сами своите ежедневни потребности от храна;
  2. Уязвими лица, включително лица над 65 години, без доходи или с доходи под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях.

Проектът ще се реализира в периода от 21-ви април до 09 юни 2020 г. и е финансиран съгласно Договор № ФС01-0354 / 10.04.2020 г., сключен между община Николаево и Агенция за социално подпомагане гр. София. Стойността на проекта е в размер на 7656,00 лв., осигурени изцяло от Агенция за социално подпомагане гр. София.

 

Повече информация ще намерите в раздел "Програми и проекти" (в сивата зона вляво на екрана)