Важно съобщение!

Важно съобщение! image

Община Николаево уведомява гражданите на общината, че, съгласно писмо от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"  с вх. № 11-00-185 / 15.05.2023 г., на 16.05.2023 г. (вторник) от 9,00 до 16,00 часа планово ще бъдат изпускани води от язовир "Копринка" във връзка с годишен технически преглед на язовирните съоръжения.