Важно съобщение

Община Николаево уведомява гражданите, че поради годишно приключване, касата на служба " Местни данъци и такси" ще работи с граждани до 16.00 часа на 28.12.2018година.

Ръководството на Община Николаево ви пожелава весели празници и благодатна и здрава Нова Година.