Важно съобщение - сметосъбирането се възобновява от 21.03.2024 г.

Важно съобщение - сметосъбирането се възобновява от 21.03.2024 г. image

Общинска администрация Николаево уведомява всички жители на общината, че сметосъбиращият автомобил е отремонтиран и сметосъбирането се подновява, считано от 21.03.2024 г.

Поради продължилия по-дълго от предвиденото ремонт на автомобила в оставащите два дни от седмицата (21-ви и 22-ри март) ще се почиства само в гр. Николаево. 

От следващата седмица сметосъбирането ще се извършва по установения график.


                                                                                            Общинска администрация Николаево