ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Преброяване 2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Преброяване 2021 image

                                                                                   

    С Решение № 61 / 21.01.2021 г. на МС е определен нов критичен момент и нов период за провеждане на преброяване 2021 г.

 
       Преброяване на населението и жилищния фонд ще започне от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., като
        - преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;
        - преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
 
       Предвид дългия период от време до 7 септември, всички, подали заявления за преброители, контрольори и придружители ще трябва да потвърдят участието си в Преброяване 2021 г., което, по предварителен график, е насрочено за месец юни 2021 г.
 

 
                                                                                                            Общински администрация Николаево