Видеонаблюдение в община Николаево

Видеонаблюдение в община Николаево image

През месец май 2020 г. на територята на община Николаево започна изграждане на система за видеонаблюдение на входните точки и в централната част на населените места в общината. Видеонаблюдението включва 25 камери и записващи устройства, които допълнително да гарантират спокойствието на гражданите на общината.