ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по П Р О Е К Т

4087-OPAC.JPGЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по

П Р О Е К Т

” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

по Оперативна програма „ Административен капацитет”

              

БЕНЕФИЦИЕНТ :ОБЩИНА НИКОЛАЕВО