Заповед №43 от 19,03,2012 г. за възлагане изработване на устройствен план