Заповед на директора на РЗИ - Стара Загора за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора

Във връзка с проведено заседание на Областния медицински съвет към областния управител на Стара Загора Гергана Микова, заради значителното увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели и достигната 14-дневна заболеваемост от 337 на 100 000 население на територията на област Стара Загора, със заповед на директора на РЗИ – Стара Загора д-р Станимир Станков се въвеждат допълнителни мерки. Тяхната цел е защита и опазване живота и здравето на гражданите в областта и ограничаване на разпространението на COVID-19. Временните противоепидемични мерки са в сила от 18 до 31 март 2021 г. и са задължителни за всички граждани, фирми и организации на територията на областта.

С текста на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.