Заповед на Кмета на Община Николаево за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г. за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево

Заповед на Кмета на Община Николаево за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г. за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево image

Във връзка със Заповед № РД-01- 20 / 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. за изменение и допълнение на своя Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., с която се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:
·        приравнителни изпити при преместване на ученик;
·        изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
·        изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
·        държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
·        индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
·        индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
·        общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.


Пълният тект на заповедта може да прочетете в прикачения файл.