Заповед на кмета на Община Николаево за опазване на обществения ред при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в община Николаево

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-113

 

гр. Николаево, 02.04.2021 г.

 


Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г. в община Николаево

 

На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс

 

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 03.04.2021 г. до 24.00 ч. на 04.04.2021 г.

2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 00.00 ч. на 03.04.2021 г. до 24.00 ч. на 04.04.2021 г.

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на горепосочените търговски обекти.

Кметовете на кметства по населените места – с.Едрево, с.Елхово и с.Нова Махала да я доведат до знанието на търговските обекти в съответните селища.

 

Копие от Заповедта да се изпрати на Областна администрация и Началника на Участък Полиция гр. Гурково

 

Контролът по спазване на настоящата Заповед да се осъществява от Участък Полиция гр. Гурково.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево