Гласуване в условията на извънредна епидемична обстановка

Гласуване в условията на извънредна епидемична обстановка image

Уважаеми граждани на община Николаево,
 
На 04.04.2021 г. предстоят изборите за Народно събрание. Предвид извънредната епидемична обстановка, в която се намираме, са създадени допълнителни правила при гласуването, които всички трябва да спазваме.

1/ В сградата, в която се помещава избирателната секция, се влиза задължително с правилно поставена защитна маска за лице.

2/ Спазва се задължителна дистанция от поне 1,5 метра.

3/ В случай на струпване на повече хора, моля изчакайте реда си навън, при спазване на задължителната дистанция.

4/ Движението в общите части на сградите е еднопосочно отдясно.

5/ Преди влизане в секцията за гласуване, се минава през ваничка за дезинфекция на обувки.

6/ На входа на избирателната секцията се ползва задължително дезинфектант за ръце, след което ви се предоставят ръкавици за еднократна употреба.

7/ В случай, че гласувате машинно, дезинфектант за ръце се ползва задължително и непосредствено преди ползването на машината за гласуване.

8/ Преди да напуснете избирателната секция изхвърлете ръкавиците в коша за смет до вратата на секцията.
 
Нека пазим себе си и околните.


Разчитаме на вашата обществена отговорност и гражданска съвет.
 

Общинска администрация Николаево


Файлове за изтегляне