Заповед № РД-01-183 / 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Със своя заповед № РД-01-183 / 06.04.2020 г. Министърът на здравеопазването въвежда нови противоепидемични мерки за борба с COVID-19, включващи:

1/ въвеждане на временна забрана за влизане на територията на страната,

2/ нови правила за поставяне под карантина,

3/ специални правила за лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.

Със същата заповед се отменят

- Заповед № РД-01-138 / 19.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-145 / 22.03.2020 г.

- Заповед № РД-01-127 / 16.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-133 / 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 / 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-149 / 25.03.2020 и Заповед № РД-01-152 / 25.03.2020 г.

-Заповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-140 / 19.03.2020 и Заповед № РД-01-158 / 26.03.2020 г.