Заявяване на административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“) поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg .

За реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, като от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечни безплатни електронни подписи от доставчиците на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация на следния ел. адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Община Николаево уведомява гражданите и фирмите, че могат да се възползват от възможностите за комуникация с Общинска администрация Николаево през Системата за сигурно електронно връчване, като се регистрират в системата и я използват с цел максимално намаляване на физическото посещаване офисите на администрацията.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение разпространението на заболяването COVID-19, апелираме към активност в използването на внедрените в администрацията механизми за електронна комуникация. 

Общинска администрация Николаево