Почистени сметища

Кметът на Община Николаево уведомява населението на общината, че всички нерегламентирани сметища на територията на населените места са почистени. Навсякъде са поставени табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци там. Всеки нарушител на забраната ще бъде санкциониран съгласно разпоредбите на Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на община Николаево, като глобата е от 100 до 1000 лв.