ЕВН България ЕАД удължава срока за плащане на фактури за електроенергия при битови клиенти с 10 дни

С писмо до Община Николаево от 23.03.2020 г. ЕВН България ЕАД уведомява, че срокът за плащане на фактури за електроенергия при битови клиенти се удължава с 10 дни. Цялото писмо може да видите в прикачения файл.