ГРАО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ - 2076 На основание на: • Закон за гражданската регистрация - чл. 88,...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ - 2036 На основание на: • Закон за гражданската регистрация - чл....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ - 2037 На основание на: • Закон за гражданската регистрация -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) - 2038 На...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. - 2039 На основание на: • Закон за гражданската регистрация...
Прочети
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ - 2053   На основание на: • Семеен кодекс - чл. 65 Необходими документи: - заявление - документи...
Прочети
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - 2056 На основание на: • Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА - 2057 На основание на: • Закон за гражданската регистрация - чл....
Прочети
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 2073...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГА И ДЕЦА - 2075 На основание на: • Закон за гражданската регистрация -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2079...
Прочети
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА - 2080 На основание на:...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА - 2092 На основание на: • Закон за гражданската регистрация...
Прочети
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година - 2104 На основание на: • Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС - 1997   На основание на: • Закон за гражданската...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – оригинал – 1999   На основание на: • Закон за гражданската регистрация -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2000 На основание на: • Закон за ратифициране на Конвенцията...
Прочети